Правила користування

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила користування бібліотекою-філією Гайсинської ЦБС, розроблені у відповідності до Закону України „Про бібліотеки і бібліотечну справу” із змінами і доповненнями.

ІІ. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ

2.1. Кожний громадянин України незалежно від статті, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування, яке організовано у формі: абонемента (у тому числі міжбібліотечного), читального залу, бібліотечних пунктів, організації волонтерства.

2.2. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.

2.3. Користувачі бібліотеки мають право:

– безоплатно користуватись інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат;

– безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;

– безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки, крім документів, придбаних за кошти, одержані від господарської діяльності бібліотеки;

– одержувати документи або їх копії через міжбібліотечний абонемент (далі – МБА);

– одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв’язку;

– користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі;

– брати участь у роботі бібліотечної ради.

2.4. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою не більше 5 документів терміном на 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою зменшується до 15 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується.

2.5. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі.

Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

2.6. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання, одержані через МБА, видаються для користування тільки в читальному залі.

2.7. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА чи внутрісистемний книгообмін.

2.8. Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотечного закладу, мають право користуватися тільки його читальним залом.

2.9. Користувачі дитячого та юнацького віку мають право на бібліотечне обслуговування в бібліотеці-філії.

ІІІ. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

3.1. Для запису до бібліотеки громадяни пред’являють паспорт або документ, що його замінює, ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов’язання їх виконувати й дають відомості для заповнення читацького формуляра.

У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен повідомити про це бібліотеку у місячний термін.

Діти й підлітки до 16 років записуються в бібліотеку на підставі документа, який пред’являють їхні батьки, установи або особи, під наглядом яких перебувають діти.

3.2. Користуючись документами з бібліотечного фонду, користувач повинен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявленні в документах дефекти несе користувач.

3.3. Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.

3.4. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, а також одержаний через МБА, внутрісистемний книгообмін за домовленістю з бібліотекою-фондоутримувачем, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.

3.5. За втрату або псування документу з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.

3.6. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін – 1 місяць. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

3.7. Користувачі мають дотримуватись тиші в бібліотеці. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити не дозволяється.

3.8. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені строки.

IV. ОБОВ’ЯЗКИ БІБЛІОТЕК З ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

Бібліотека зобов’язана:

– інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в т.ч. й платні;

– створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в підборі потрібних документів;

– дбати про культуру обслуговування користувачів;

– формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;

– задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об’єднань, клубів за інтересами;

– систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;

– ураховувати читацькі запити при формуванні інформаційних ресурсів, проведенні масових заходів;

– не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди;

– створювати бібліотечну раду;

– звітувати перед користувачами бібліотеки та громадськістю.

г. Киев, ул. Яр. Вал 38 как получить визу О-1 tourpartner.ua.

Comments are closed.